www.thaizone.com
หน้าหลัก arrow วิสัยทัศน์ พันธกิจ
22 เม.ย. 2019 09:19น.
 
 
บก.สส.ภ.7

images/stories/news2019/7.gif

  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

วิสัยทัศน์ (Vision)
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๗ เป็นหน่วยงานปฏิบัติงานมุ่งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนด้านความยุติธรรมเชิดชูคุณธรรมและจริยธรรมอย่างมืออาชีพ
พันธกิจ(Mission)
๑. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ
๒. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร
๓. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา
๔. อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม
๕. ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
๖. ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องก้นควบคุมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ค่านิยมหลักขององค์กร
ถวายความจงรักภักดี มีองค์ความรู้คู่คุณธรรม
ประสานปวงประชาลดอาชญากรรม มุ่งก้าวล้ำด้านการพัฒนา

Googlewww http://www.cid.police7.go.th
เข้าสู่ระบบ
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
พยากรณ์สภาพอากาศ ภ.7

 
Top! Top!